Друштво за примењену лингвистику Србије

Друштво за примењену лингвистику Србије (ДПЛС) наставља традицију Југословенског друштва за примењену лингвистику (ЈДПЛ), основаног 1973. године са седиштем на Филозофском факултету у Новом Саду, које је 2003. променило назив у Друштво за примењену лингвистику Србије и Црне горе (ДПЛСЦГ), да би од 2006. наставило са радом под садашњим именом. ДПЛС је члан Међународне организације за примењену лингвистику (Association Internationale de Linguistique Appliquee - AILA).

Друштво је основано у циљу унапређивања науке о језике, као и остваривања научно-истраживачких пројеката у домену примењене и контрастивне лингвистике.

Врховни орган ДПЛС је Скупштина коју чине сви чланови ДПЛС.

Колегијум ДПЛС чине истакнути научни радници који се баве изучавањем језика. Између 1989. и 2000. године, Друштво је заједно са Филозофским факултетом УНС организовало седам симпозијума Контpастивна језичка истраживања, са којих су радови штампани у истоименим зборницима (YU ISSN 0352-174, UDK 803, 0/808,61/62). Од 2000. године Друштво издаје научни часопис Примењена лингвистика (ISSN 1451-7124, CIP 81`33). Часопис излази једном годишње и објављује радове на српском, енглеском, немачком, француском, руском, италијанском и шпанском језику. Упутство за ауторе се налази овде.

Године 2003. Друштво је у сарадњи са Филозофским факултетом УНС, Друштвом за примењену лингвистику Црне Горе и Друштвом за примењену лингвистику Војводине организовало Конгрес Примењена лингвистика данас у Херцег-Новом (25-28. септембар), а 2006. у сарадњи са Филолошким факултетом у Београду БУ и Филозофским факултетом УНС организовало је Други конгрес Примењена лигнвистика данас (Филолошки факултет у Београду, 28- 30. септембар), док је Трећи конгрес Примењена лингвистика данас - Између теорије и праксе одржан на Филозофском факултету у Новом Саду 29.11-1.12.2009. Потом су одржани и наредни конгреси: Изазови модерног доба (Филолошки факултет у Београду, 12–14. октобра 2012), Нове тенденције у теорији и пракси (Филозофски факултет у Новом Саду, 27–29. новембар 2015), Језик, књижевност и интердисциплинарност (Филолошки факултет у Београду 12–13. октобар 2018) и Савремена теорија и пракса (Филозофски факултет у Новом Саду, 28. мај 2022)

На Трећем конгресу ДПЛС донета је одлука о покретању едиције Примењена лингвистика у част, а прва књига из ове едиције, посвећена једном од оснивача ЈДПЛ проф.др Ранку Бугарском, појавила се у пролеће 2011. године. ДПЛС је суиздавач зборника радова који је Филозофски факултет УНС издао у част проф.др Меланији Микеш, једном од оснивача (уз проф. др Ранка Бугарског, проф.др Владимира Ивира, проф. др Олгу Мишеску-Томић, проф. др Племенку Влаховић, и др.) и првом председнику Савеза друштава за примењену лингвистику СФРЈ. Потом су објављени зборници у част професорке Душанке Точанац, председнице Друштва за примењену лингвистику Србије и Црне Горе, оснивача и првог главног и одговорног уредника часописа Примењена лингвистика; професорке Весне Берић-Ђукић, првог секретара Друштва за примењену лингвистику Југославије и председнице Друштва за примењену лингвистику Војводине; као и професорке Радмиле Шевић, председнице Друштва за примењену лингвистику Југославије и Друштва за примењену лингвистику Војводине.

Основни подаци о ДПЛС

Назив: Друштво за примењену лингвистику Србије, скраћени назив: ДПЛС
Назив у преводу на страни језик: Association de Linguistique Appliquee de Serbie (ALAS), Applied Linguistics Association of Serbia (ALAS)

Председник ДПЛС-а: Борко Ковачевић
Потпредседник: Олга Панић Кавгић
Генерални секретар: Наташа Радусин Бардић
Извршни секретар: Ана Вујовић
Благајник: Гордана Ристић

Колегијум ДПЛС-а: Вирђинија Поповић, Јелена Грубор Хинић, Јасмина Дражић, Селена Станковић, Маја Ђукановић, Биљана Мишић Илић, Анка Рађеновић, Вања Манић Матић, Предраг Мутавџић

Надзорни одбор: Биљана Радић Бојанић, Јасмина Мисковљевић Поповић, Весна Крајишник

Седиште и адреса : Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21 000 Нови Сад, каб.110/2

Телефон/факс: 021/ 458-688 e-mail: dpls.alas@gmail.com

Матични број: 08682704 ПИБ: 100730200 Делатност удружења: 9499 - делатност осталих организација на бази учлањења.

Годишња чланарина: динарска уплата у висини 10 евра по средњем курсу НБС на дан уплате. Жиро рачун ДПЛС: 200-2638990101934-92 код Поштанске штедионице, Београд

Последње вести