Надзорни одбор

  1. Проф.др Душанка Звекић Душановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
  2. Проф.др Михаил Тир, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
  3. Доц.др Маја Миличевић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет