Примењена лингвистика

Главни и одговорни уредник проф. др Весна Половина

Заменик главног и одговорног уредника проф. др Борко Ковачевић

Чланови уредништва:

 • проф. др Јулијана Вучо
 • проф. др Наталија Панић Церовски
 • др Ивана Вилић

Уређивачки одбор часописа:

 • др Јагода Гранић, редовни професор, Свеучилиште у Сплиту
 • др Ксенија Ђорђевић Леонар, редовни професор, Универзитет у Монпељеу
 • др Јованка Лазаревска-Станчевска, редовни професор, Филолошки факултет Блаже Конески у Скопљу
 • др Тјаша Миклич, редовни професор, Универзитет у Љубљани
 • др Октавиа Неделку, редовни професор, Универзитет у Букурешту
 • др Давиде Астори, ванредни професор, Универзитет у Парми
 • др Игор Лакић, ванредни професор, Универзитет Црне Горе
 • др Јасмина Московљевић Поповић, редовни професор, Филолошки факултет у Београду
 • др Алма Соколија, ванредни професор, Филозофски факултет у Сарајеву
 • др Ђунићи Тојота, редовни професор, Osaka City University

Едиција Примењена лингвистика у част

Редакција:

 • Проф.др Зорка Кашић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, уредница
 • Михаи Бадеску, технички уредник
 • Проф.др Вера Васић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, члан
 • Проф.др Снежана Гудурић, Филозофски факултет у Новом Саду, члан редакције по функцији