Примењена лингвистика

Главни и одговорни уредник проф. др Весна Половина

Заменик главног и одговорног уредника мр Станислав Станковић

Чланови уредништва:

 • проф. др Биљана Мишић Илић
 • проф. др Марина Пуја Бадеску
 • доц. др Борко Ковачевић

Уређивачки одбор часописа:

 • др Снежана Гудурић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду
 • др Вера Васић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду
 • др Свенка Савић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду
 • др Јулијана Вучо, редовни професор, Филолошки факултет у Београду
 • др Адријана Иким, редовни професор, Универзитет у Букурешту
 • др Ивон Врховац, редовни професор, Филозофски факултет у Загребу
 • др Тјаша Миклич, редовни професор, Универзитет у Љубљани
 • др Октавиа Неделку, редовни професор, Универзитет у Букурешту
 • др Jean Léo Léonard, редовни професор, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle
 • др Давиде Астори, ванредни професор, Универзитет у Парми
 • др Јасмина Московљевић Поповић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду
 • др Силвија Бернардини, ванредни професор, Универзитет у Болоњи

Едиција Примењена лингвистика у част

Редакција:

 • Проф.др Зорка Кашић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, уредница
 • Михаи Бадеску, технички уредник
 • Проф.др Вера Васић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, члан
 • Проф.др Снежана Гудурић, Филозофски факултет у Новом Саду, члан редакције по функцији