Примењена лингвистика

Први број часописа Примењена лингвистика изашао је 2000. године и до сада је штампано 12 бројева.

Уредништво:

 • Проф.др Весна Половина, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, главни и одговорни уредник
 • Мр Станислав Станковић, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, заменик главног и одговорног уредника
 • Проф.др Снежана Гудурић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, председник ДПЛС, члан по функцији
 • Проф.др Биљана Мишић Илић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
 • Проф.др Марина Пуја Бадеску, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Мр Борко Ковачевић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Уређивачки одбор:

 • Проф.др Михаил Тир, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Проф.др Вера Васић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Проф.др Снежана Гудурић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Проф.др Свенка Савић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Проф.др Јасмина Московљевић Поповић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 • Проф.др Јулијана Вучо, Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 • Проф.др Адријана Иким, Универзитет у Букурешту, Румунија
 • Проф.др Ивон Врховац, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Проф.др Тјаша Миклич, Универзитет у Љубљани, Словенија
 • Проф.др Давиде Астори, Универзитет у Парми, Италија
 • Проф.др Октавиа Неделку, Универзитет у Букурешту, Румунија
 • Проф.др Жан-Лео Леонар, Универзитет Нова Сорбона - Париз III, Француска
 • Проф.др Силвија Бернардини, Универзитет у Болоњи, Италија

Едиција Примењена лингвистика у част

Редакција:

 • Проф.др Зорка Кашић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, уредница
 • Михаи Бадеску, технички уредник
 • Проф.др Вера Васић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, члан
 • Проф.др Снежана Гудурић, Филозофски факултет у Новом Саду, члан редакције по функцији